Vi leverer noe vi er stolt av - hver eneste dag!

Pukkverksdrift

Vi har kontrakt med NCC på Valberg Pukkverk på rensk, lasting og transport til knuser, samt blokkproduksjon inklusive båtlasting, noe som bidrar til å sikre en kontinuitet i driften gjennom året.

100 års bergverkshistorie

Valberg pukkverk, nå drevet av NCC, feiret i 2013 100 års bergverkshistorie, utviklingen har vært enorm. Vi er så heldige å ha mange av gutta som har bidratt til denne historien i «eget hus». På bakgrunn av solid innsats gjennom mange år er Valberg blitt en lokal og nasjonal merkevare og NCC bidrar til mange viktige arbeidsplasser i Kragerø.