Trivsel og egen helse

HMS

Medarbeiderne er den viktigste ressursen for bedriften. 

Menneskene - vår viktigste ressurs

Medarbeiderne er den viktigste ressursen for bedriften. Derfor er bedriften opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø med fokus på trivsel og egen helse. En god arbeidsplass, er en arbeidsplass med få eller ingen ulykker eller arbeidsrelaterte sykdommer og med god stemning blant bedriftens ansatte. Målet vårt er å ha færrest mulig fraværsskader og ingen yrkessykdommer.