Vi leverer noe vi er stolt av - hver eneste dag!

Entreprenørtjenester

Entreprenør- tjenester

Grunnarbeid inkl. vann og avløp knyttet til utbygging og vedlikehold av vei, bane og tomter i Telemark Vestfold/Agder-regionen. Våre kunder er offentlige og private virksomheter, privatpersoner, samt de store riksentreprenørene ved gjennomføring av infrastrukturprosjekter.

Infrastruktur

Vi tar på oss oppdrag med etablering av alle type veier, havner og kaianlegg, flyplasser, ledningsnett mm. som betjener næringslivet og husholdningene.

Tomteopparbeidelse

Opparbeider alt fra bolig og hyttetomter til større industritomter. Grunnarbeid inkl. vann og avløp. Oppdragene strekker seg fra privatpersoner til større bedrifter og kommuner.

Veibygging

Oppdrag med vegbygging for private, kommuner, staten og store utbyggere. Vi har flere ansatte med bred erfaring innen bygging av riks-/fylkes-/europaveier for Statens Vegvesen og kommunale veier for lokale kommuner.

Transporttjenester

Vi transporterer og leverer stein, pukk, grus, jord, fyllmasser etc.Maskintransport krever riktig  utstyr og erfaring. Vi tar på oss flytting og maskintransport for utstyr opp til ca.40 tonn

Mobilknusing

Vi utfører knusing og sortering av masser. Vi har mobile grovknusere, et semi mobilt finknuseverk og mobile sikteverk.

Masseforflytting

Vår maskinpark består av gravemaskiner fra 1 tonn til 80 tonn. I kombinasjon av rammestyrte dumpere, lastebiler eller med en av våre tipptrucker løser vi store og utfordrende masseforflytningsjobber.