Åpenhetsloven

Steintransport AS omfattes av åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Steintransport As vil innlemme redegjørelsen i årsrapporten, slik loven åpner for i § 5 tredje ledd

Steintransport sitt arbeid med oppfølging / kartlegging av leverandører og forretningspartnere

Vår kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere er basert på OECD sine retningslinjer for aktsomhetsvurderinger.

Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for mulige og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Risiko vil variere knyttet til bransje, geografi, produkter og virksomhetens aktiviteter. Dette er en omfattende og løpende prosess. Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere mulig og faktisk negativ påvirkning.

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Steintransport AS håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til apenhetsloven@steintransport.no

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.