Bli kjent med oss

Prosjekter & Referanser

Vi strekker oss langt for våre kunder og leverer arbeid vi er stolte av – hver eneste dag.

Fikjevatn BMO Entreprenør - Steintransport AS

Fikjevatn BMO Entreprenør

Bane Nor

Ny jernbanebru i Drangedal. Den skal erstatte brua fra 1934 som går over Fikjevatn.

Kragerø Kommune

Løpende rammeavtale

Rehabilitering av vann og avløp i Kragerø kommune

Dalsfos Kraftverk - Skanska Entreprenør

Skagerak Energi

Grunnarbeider til den nye kraftstasjon

Helle Bruk AS

Miljøsanering industritomt

Hellesund AS

Hellesund AS

Tomt til gml. Hellesund, Kragerø

Komplette grunnarbeider (med unntak av pelearbeider) vedrørende etablering av leilighetsbygg inkl. fylling i sjø i h.h.t. krav fremsatt av Fylkesmann/Kragerø Kommune, m.fl.

Tangenveien AS - Steintransport AS

Tangenveien AS

Grenland Havn m/fl.

Komplette grunnarbeider inkl. glasopor fylling og infrastrukturarbeider vedrørende etablering av nytt produksjonsanlegg for vann (Freshwater Norway) i Brevik. Konsulent: Grunntek

B13 Kragerø AS

Fredenborg konsernet

Utgraving av eksisterende p-plass – havnefront, Kragerø. Komplette grunnarbeider (med unntak av pelearbeider) og infrastrukturarbeider vedrørende etablering av nytt administrasjonsbygg for Kragerø Kommune.

Gjerstad kommune – Kamperhaug

Rehabilitering av vann og avløp.

Georg Tveit AS – Snekkevik

Grunnarbeider for verksted og kontorbygg.

Kragerø Havnevesen – Rørvik Småbåthavn

Ny småbåthavn med parkeringsplasser i Kragerø.

Skrubbodden AS

Tomt til gml. Naper Trykkeri, Kragerø.

Komplette grunnarbeider (med unntak av pelearbeider) vedrørende etablering av leilighetsbygg inkl. fylling i sjø i h.h.t. krav fremsatt av Fylkesmann/Kragerø Kommune, m.fl..

Fossing Stormolt AS - Steintransport AS

Fossing Storsmolt AS

Tomt til gml. Fossing Tresliperi, Kragerø

Komplette grunnarbeider vedrørende etablering av nytt smoltanlegg inkl. fylling i sjø i h.h.t. krav fremsatt av Fylkesmann/Kragerø Kommune, m.fl..

Kragerø IF fotball Kragerø Stadion

Ny Kunstgressbane erstatter gammel Gressmatte

Sannidal skole - Steintransport AS

Kruse Smith AS

Grunnarbeider og infrastruktur for rehabilitering av skole, fundamenteringsarbeider, samarbeid med peleentreprenør.

Holt 2 AS - Steintransport AS

Holt 2 AS

Grunnarbeider og infrastruktur for 8 boliger.

Kragerø Kommune

Kil VA-anlegg

Nytt vann og avløpsanlegg, rehabilitering av 590m vei Konsulent: VA Consult AS.

Gromstad Bil & Båt Kragerø

Riving av bolighus/deler av forretningsbygg og grunnarbeider for nytt bygg.

Peder Årø

Riving av driftsbygning og grunnarbeider/VA for nytt bygg.

Kruse Smith AS

Kirkebukta. Grunnarbeider og infrastruktur for nytt forretningsbygg, sjøledninger, fylling i sjø, fundamenteringsarbeider.

Kragerø Kommune

Ny hovedveg til Stabbestad – del 2, entreprise Veg og VA

Kragerø Kommune

Tyskerporten i Bråteveien, Entreprise trafikksikringstiltak.

Risør Kommune

Opparbeidelse av Industritomter, samt Vei, vann og infrastruktur. Moland Industriområde. Akland Risør kommune

Statens Vegvesen

Utbedring av FV 73 og FV 80. Gjerstad i Aust Agder Sprengning, grøfter, veibygging, asfaltering

Statens Vegvesen

Utbedring av FV 351 Levang ved Telemark/Aust Agder grense. Sprengning, grøfter, veibygging, asfaltering

TT-Anlegg AS

Grunnarbeid nye trafotomt for Statkraft i Bamble og Grenland Timearbeider maskiner og mannskap.

Skagerak Kraft AS

Bygging av 850 meter skogsbilvei klasse 3, sprengning og utvidelse av elveløp. Bygging og plastring av fangdam.

Hæhre Entreprenør AS

Diverse arbeider i forbindelse med ny E18 Sky-Langangen, RV7 Sokna + Timearbeider maskiner og mannskap.

Lanternen Eiendom

Opparbeidelse av Industritomter på Kalstad i Kragerø. Kammerfoss Næringspark Kragerø

Statens Vegvesen

Grunnarbeid i forbindelse med ombygging av Østerholtheia kontrollstasjon. Utførende underentreprenør for TT-Anlegg AS.

Kragerø Kommune

Holt Boligfelt. Opparbeidelse av 1450m vei, 1770m ledningsgrøfter.

Drangedal Kommune

Vannledning Kroken – Juvassåsen. Ny komplett vannledning, 2300m Komplette veiarbeider inkl. asfaltering.

Hæhre Entreprenør - RV 38 Kragerø - Steintransport AS

Hæhre Entreprenør AS

Diverse arbeider i forbindelse med ny RV 38 innfartsvei Kragerø. Timearbeider maskiner og mannskap.

Anleggspartner AS

Grunnarbeid i forbindelse med opparbeidelse av golfbane, hyttefelt og hotell på Stabbestad i Kragerø. Arbeidsfelleskap mellom Hauk AS, Vadfoss maskin AS, Sannidal Bulldozerdrift AS og Steintransport AS.

Kragerø Kommune

Opparbeidelse av GS vei og fortau på Norbø boligfelt Helle.

Dalane Eiendom

Opparbeidelse av Industritomter, vei, vann og avløp. Dalane Næringspark Kragerø.

Vil du se hva vi jobber med i dag?